e-hvtd v2.0 (9175)

千金 thiên kim
♦Nghìn vàng, đáng giá rất nhiều tiền. ◇Tào Thực : Bảo kiếm trị thiên kim, Bị phục quang thả tiên , (Danh đô thiên ).
♦Ngày xưa là tiếng kính xưng con gái nhà giàu có. Nay dùng làm tiếng mĩ xưng con gái người khác. ☆Tương tự: lệnh ái , chưởng châu . ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Ngã khán thư thư giá đẳng tế điều điều đích cá thân tử, giá đẳng kiều na na đích cá mô dạng nhi, huống hựu thị quan hoạn nhân gia đích thiên kim, chẩm sanh hữu giá bàn đích bổn lĩnh, đảo yếu thỉnh giáo! , , , , (Đệ bát hồi).
♦Hình dung quý trọng. ◇Hác Kinh : Thùy đầu tự tích thiên kim cốt, Phục lịch nhưng tồn vạn lí tâm , (Lão mã ).
♦Hình dung giàu sang. ◇Sử Kí : Thị cố Giang, Hoài dĩ nam, vô đống ngạ chi nhân, diệc vô thiên kim chi gia , , (Hóa thực liệt truyện ).