e-hvtd v2.0 (9175)

千戶 thiên hộ
♦Số đông, nhiều. ◇Độc Cô Thụ : Ảnh liên thiên hộ trúc, Hương tán vạn nhân gia , (Hoa phát thượng lâm ) Bóng soi liền nghìn trúc, Hương tỏa khắp vạn nhà.
♦Tên một chức quan võ, đặt ra thời nhà Nguyên (Trung Quốc), đứng đầu 1000 binh, giữ việc phòng vệ địa phương.