e-hvtd v2.0 (9175)

半影 bán ảnh
♦Bóng sáng lù mù, không rõ. ◇Cao Tông : Thế lan khuy bán ảnh, Nham quế phát toàn hương , (Cửu nguyệt cửu nhật ).