e-hvtd v2.0 (9175)

月落參橫 nguyệt lạc sâm hoành
♦Trăng xuống thấp, sao Sâm chiếu ngang. Chỉ trời sắp sáng. § Cũng nói là nguyệt lạc tinh trầm . ◇Hồng Mại : Đông phương dĩ bạch, nguyệt lạc Sâm hoành , (Dong trai tùy bút , Mai hoa hoành sâm ).