e-hvtd v2.0 (9175)

噴霧器 phún vụ khí
♦Đồ phun chất lỏng (nước hoa, thuốc thang, ...) thành hạt nhỏ li ti.