e-hvtd v2.0 (9175)

噴飯 phún phạn
♦Đang ăn cơm, phá ra cười phun cả cơm. Ý nói buồn cười không nhịn được. ◎Như: khán tha na hoạt kê đích biểu tình, bất cấm lệnh nhân phún phạn , .