e-hvtd v2.0 (9175)

剽輕 phiếu khinh
♦Quân đội mạnh mẽ tinh nhuệ. ◇Sử Kí : Sở binh phiếu khinh, nan dữ tranh phong , (Giáng Hầu Chu Bột ) Quân Sở dũng mãnh tinh nhuệ, khó mà đối địch.