e-hvtd v2.0 (9175)

反光 phản quang
♦Hiện tượng tia sáng phản chiếu.