e-hvtd v2.0 (9175)

反眼 phản nhãn
♦Trở mắt, nhìn đi chỗ khác, không muốn thấy. ◇Hàn Dũ : Phản nhãn nhược bất tương thức (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Quay mắt nhìn đi chỗ khác, như là không biết nhau.