e-hvtd v2.0 (9175)

反命 phản mệnh
♦Hồi báo sau khi thi hành mệnh lệnh. ☆Tương tự: phục mệnh . ◇Chu Lễ : Quốc hữu đại cố, tắc lệnh đảo từ, kí tế, phản mệnh vu quốc , , , (Xuân quan , Đô tông nhân ).