e-hvtd v2.0 (9175)

北風 bắc phong
♦Gió bấc, gió từ phương bắc thổi về. Thường chỉ gió lạnh.