e-hvtd v2.0 (9175)

午日 ngọ nhật
♦Đoan ngọ, tức ngày 5 tháng 5 âm lịch.
♦Lúc trưa, trung ngọ. ◇Trương Tịch : Trường Can ngọ nhật cô xuân tửu, Cao cao tửu kì huyền giang khẩu , (Giang Nam hành ).