e-hvtd v2.0 (9175)

南天 nam thiên
♦Bầu trời phương nam.
♦Phương nam. Có khi đặc chỉ khu vực Lĩnh Nam .