e-hvtd v2.0 (9175)

南史 nam sử
♦Tên sách, Lí Duyên Thọ soạn, viết về lịch sử Nam Bắc triều , Trung Quốc.