e-hvtd v2.0 (9175)

南美 nam mĩ
♦Vùng phía nam châu Mĩ (South America).