e-hvtd v2.0 (9175)

南冰洋 nam băng dương
♦Tên biển, là một trong ngũ đại dương, ở gần Nam cực trái đất, quanh năm đóng băng.