e-hvtd v2.0 (9175)

南音 nam âm
♦Nhạc của phương Nam.
♦Giọng phương nam.
♦Một loại ca khúc dùng phương ngôn Quảng Châu diễn xướng.