e-hvtd v2.0 (9175)

命題 mệnh đề
♦Ra đề mục khảo thí hoặc cho người làm văn.
♦Câu nói biểu đạt một phán đoán (luận lí học).