e-hvtd v2.0 (9175)

冒名頂替 mạo danh đính thế
♦Giả mạo danh nghĩa người khác mà làm.