e-hvtd v2.0 (9175)

勞苦 lao khổ
♦Cực nhọc vất vả. ◇Thi Kinh : Hữu tử thất nhân, Mẫu thị lao khổ , (Bội phong , Khải phong ) Có bảy người con, Mẹ ta phải nhọc nhằn.