e-hvtd v2.0 (9175)

北斗 bắc đẩu
♦Tên một chòm sao ở phía bắc, gồm 7 vị sao. Còn gọi là Bắc đẩu thất tinh (tiếng Pháp: Grande Ourse, tiếng Anh: Ursa Major).
♦Tỉ dụ người được chúng nhân sùng bái.