e-hvtd v2.0 (9175)

卻是 khước thị
♦Ấy là, chính là. ◇Hồng Lâu Mộng : Bất thị biệt nhân, khước thị Bảo Ngọc , (Đệ ngũ thập thất hồi) Chẳng phải ai khác, chính là Bảo Ngọc.