e-hvtd v2.0 (9175)

北宗 bắc tông
♦Đời nhà Đường, Phật giáo Thiền tông, sau khi ngũ tổ viên tịch, chia làm Bắc tông (do Thần Tú sáng lập) và Nam tông (do lục tổ Huệ Năng sáng lập).
♦Chỉ một tông phái vẽ tranh sơn thủy.