e-hvtd v2.0 (9175)

卻步 khước bộ
♦Lui bước, không tiến tới trước (vì e sợ hoặc chán nản). ◇Khổng Tử gia ngữ : Thị do khước bộ nhi dục cầu cập tiền nhân, bất khả đắc dĩ , (Nho hành giải ).