e-hvtd v2.0 (9175)

器官 khí quan
♦Các bộ phận sinh lí trong thân thể động vật hoặc thực vật, như dạ dày, ruột thuộc về tiêu hóa khí quan , bàng quang thuộc về bài tiết khí quan .