e-hvtd v2.0 (9175)

口角 khẩu giác
♦Bên mép.
♦Tranh chấp hoặc xung đột bằng lời nói.