e-hvtd v2.0 (9175)

口音 khẩu âm
♦Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương. Như Hồ Nam khẩu âm giọng Hồ Nam.
♦(Ngữ âm học) Âm phát qua miệng (khẩu khang ) không qua ống mũi (tị khang ).