e-hvtd v2.0 (9175)

可觀 khả quan
♦Coi được vừa mắt.
♦Tốt đẹp.
♦Rất, lắm. ◇Văn tuyển : Cao vị trọng tước, thản nhiên khả quan , (Nguyễn Vũ ) (được) Địa vị cao, tước lớn, (mà vẫn) rất thản nhiên.