e-hvtd v2.0 (9175)

合式 hợp thức
♦Đúng cách thức quy định. ◇Hồng Lâu Mộng : Hoàn hữu na ta trướng mạn liêm tử tịnh trần thiết ngoạn khí cổ đổng, khả dã đô thị nhất xứ nhất xứ hợp thức phối tựu đích? , (Đệ thập thất hồi) Nhưng màn, rèm và các món đồ cổ trần thiết đã xếp đặt đâu vào đấy chưa?
♦Thích nghi, phù hợp thật tế.
♦Thỏa đáng.
♦Đầu hợp, khế hợp. ◇Hồ Dã Tần : Chánh thị ngận hợp thức đích nhất đối bạn lữ (Quang minh tại ngã môn đích tiền diện , Nhị ngũ).
♦Hợp ý, vừa ý.