e-hvtd v2.0 (9175)

合時 hợp thì
♦Phải thời, thích hợp với thời thượng. ★Tương phản: thất thì , quá thì .