e-hvtd v2.0 (9175)

合奏 hợp tấu
♦Hòa nhạc, nhiều nhạc khí cùng diễn tấu. ★Tương phản: độc tấu .
♦Cùng nhau tâu lên vua. ◇Tống sử : Sự can quốc thể, tắc tể tương, chấp chánh quan hợp tấu , , (Chức quan chí nhị ).