e-hvtd v2.0 (9175)

合力 hợp lực
♦Góp sức, cùng nhau ra sức. ★Tương phản: độc lực .