e-hvtd v2.0 (9175)

合金 hợp kim
♦Vật chất do hai hoặc nhiều nguyên tố hợp thành, trong đó ít nhất có một nguyên tố thuộc loài kim.