e-hvtd v2.0 (9175)

合格 hợp cách
♦Đúng với tiêu chuẩn đã quy định. ☆Tương tự: cập cách .