e-hvtd v2.0 (9175)

和合 hòa hợp
♦Hòa mục đồng tâm. ◇Hồng Lâu Mộng : Nữ nhi lạc, phu xướng phụ tùy chân hòa hợp , (Đệ nhị thập bát hồi) Gái này vui, chồng đề xướng vợ phụ theo thật là hòa mục.
♦Điều hòa, hỗn hợp. ◎Như: âm dương hòa hợp .
♦Chỉ hai cao tăng Hàn San Thập Đắc .