e-hvtd v2.0 (9175)

加以 gia dĩ
♦Hơn nữa, lại thêm. ◎Như: tha bổn lai tựu thông minh, gia dĩ đặc biệt dụng công, sở dĩ tiến bộ ngận khoái , , anh ấy vốn thông minh, hơn nữa lại rất chăm chỉ, nên tiến bộ rất nhanh.
♦Cho được, để được. ◎Như: giá kiện sự phi thường trọng yếu, tất tu ưu tiên gia dĩ xử lí , việc này vô cùng quan trọng, tất cần phải được giải quyết ưu tiên.