e-hvtd v2.0 (9175)

勇略 dũng lược
♦Sức mạnh và mưu trí. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử nhân kí xuất đại ngôn, tất hữu dũng lược , (Đệ ngũ hồi).