e-hvtd v2.0 (9175)

名位 danh vị
♦Tiếng tăm và ngôi thứ trong xã hội.