e-hvtd v2.0 (9175)

名相 danh tướng
♦Danh và sắc, tên gọi và hình dáng, thấy được bằng mắt và nghe được bằng tai.
♦Để gọi một giả danh.
♦Vị quan đứng đầu triều đình (tể tướng ), nổi tiếng về tài trị nước.