e-hvtd v2.0 (9175)

名將 danh tướng
♦Viên tướng giỏi có tiếng.