e-hvtd v2.0 (9175)

名詞 danh từ
♦Tiếng gọi tên sự vật.