e-hvtd v2.0 (9175)

名塲 danh trường
♦Nơi tranh giành tiếng tăm địa vị.
♦Chỉ trường thi.