e-hvtd v2.0 (9175)

名著 danh trứ
♦Tác phẩm về văn chương nổi tiếng. ◎Như: Hồng Lâu Mộng thị nhất bổn văn học danh trứ Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn chương trứ danh. ☆Tương tự: danh tác .