e-hvtd v2.0 (9175)

名聲 danh thanh
♦Tiếng tăm tốt, ai cũng biết. ☆Tương tự: danh khí , danh dự .