e-hvtd v2.0 (9175)

名臣 danh thần
♦Người bề tôi tài đức có tiếng .