e-hvtd v2.0 (9175)

名才 danh tài
♦Người tài có tiếng.