e-hvtd v2.0 (9175)

名貴 danh quý
♦Có danh vọng và đáng kính trọng.