e-hvtd v2.0 (9175)

名言 danh ngôn
♦Lời hay, câu nói có giá trị, nhiều người biết.