e-hvtd v2.0 (9175)

名流 danh lưu
♦Để tiếng lại đời sau. ◎Như: danh lưu ư thế danh thanh lưu truyền trên đời.
♦Người có tiếng tăm. ☆Tương tự: danh sĩ , danh nhân .