e-hvtd v2.0 (9175)

名畫 danh họa
♦Bức tranh đẹp có tiếng.
♦Họa sĩ có tiếng.